Logotyp

Elbilens roll i stadens utveckling

Den 10 april 2019 gick Elbilskonferensen av stapeln i Munksjömagasinen i Jönköping. Konferensen anordnades av Södra Munksjön Utvecklings AB och blev en lyckad tillställning som tog upp frågor gällande laddinfrastruktur, elbilar och hur man ska anpassa stadsutvecklingen till elbilens framfart. Några av de frågor som låg i fokus för dagen var bland annat:

Vad händer på elfordons- och laddinfrastrukturområdet? 
Hur ska våra städer planeras, anpassas och byggas för att tillmötesgå elfordonens krav? 
Hur löser vi en allt större efterfrågan i staden på effekt för elfordon?

Detta och mycket mer togs upp under den fullspäckade konferensen som innehöll många intressanta föreläsningar, seminarier och diskussioner om framtidens fordon och hur vi på bästa sätt möter nya behov. 

Konferensen hade nationellt fokus och riktade sig till personer i både offentlig och privat sektor som arbetar eller har intresse av stadsutveckling, samhällsbyggnad, infrastruktur, el- och elnät samt hållbar utveckling.


Vi var med - bland andra - på Elbilskonferensen

Hanna Björkman

Jakob Lagercrantz

Moderator, Grundare till
2030-sekretariatet

Hanna Björkman

Jessica Alenius 

Vice VD BilSweden

Hanna Björkman

Allan Larsson

Grundare ElectriCity, fd finansminister

Hanna Björkman

Johanna Lakso 

VD Power Circle

Vi arrangerade Elbilskonferensen

Samarbetspartners