Vi medverkade vid konferensen

Hanna Björkman

Jakob Lagercrantz

Moderator, Grundare till 2030-sekretariatet

Konferensen modererades av Jakob Lagercrantz, tidigare ordförande för Gröna Bilister och en av grundarna till 2030 sekretariatet. Jakob bidrar regelbundet med sin expertis på olika konferenser, kongresser och seminarium runtom i hela Sverige, och internationellt. Jakob skapar alltid intressanta dialoger emellan deltagarna på scen och publiken som gör att alla får med sig nya infallsvinklar och sätt att se på saker.

Hanna Björkman

Johanna Lakso 

VD Power Circle

Johanna Lakso är nybliven VD för Power Circle (tillträder vid årsskiftet), elkraftbranschens intresseorganisation. Power Circle har tagit en viktig roll som nationellt kunskapscentrum för elfordonsutveckling, och producerar innehållsrik statistik kring utvecklingen. Johanna har ett förflutet inom Naturskyddsföreningen.

Hanna Björkman

Jessica Alenius 

Vice VD BilSweden

I sin roll som vice VD på BilSweden har Jessica en djup inblick i utvecklingen av elfordon. BilSweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Under de kommande två åren så förväntas över 100 nya laddbara modeller att komma till Sverige och Jessicas kunskap om marknaden är stor.

Hanna Björkman

Allan Larsson

Grundare ElectriCity, fd finansminister

Allan Larsson är grundare till ElectriCity Hammarby Sjöstad, ett pionjärprojekt kring hållbart stadsbyggande. Elfordon är en viktig del av utvecklingen, och satsningen omfattar elbilspooler, laddinfrastruktur och solel.

 

Hanna Björkman

Claudia Olsson

Teknik och framtidsexpert

Claudia är VD för Exponential AB, har utsetts till medlem i World Economic Forums Future Council och har för Europeiska Kommissionen uppdraget att tillsammans med en utsedd högnivågrupp skriva visionen för Industri och Näringsliv 2030.

Hanna Björkman

Cecilia Wemming

Public Affairs Advisor, Ellevio

För att 2030-målet ska kunna uppnås behöver Sverige på kort tid bygga ut en omfattande laddinfrastruktur. Parallellt med detta ska elproduktionen ställas om i en mer hållbar riktning. Detta ställer stora och nya krav på Sveriges elnät. Cecilia jobbar på elnätsbolaget Ellevio med att hitta hållbara modeller för hur laddinfrastrukturen ska byggas ut på ett samhällsekonomiskt klokt sätt, utan att tumma på elsystemets leveranssäkerhet.

 

Hanna Björkman

Henrik Gustafsson

VD Södra Munksjön Utvecklings AB

Södra Munksjön Utvecklings AB är initiativtagare till konferensen och leder och driver det största stadsbyggnadsprojketet i Jönköpings historia. De ska utveckla ett 300 ha stort område till en stadsdel som ska knyta ihop Jönköpings runt sjöarna. Bolaget arbetar mycket med hållbarhetsfrågor men försöker också hitta helt nya metoder och arbetssätt för att utmana och komplettera de traditionella stadsbyggarnormerna. Henrik ger sin syn på elfordonens plats i staden och hur man skapar plats för dessa redan i planeringen. 

Hanna Björkman

Felix Haberl

Sales Engineer and Business Manager India, Alelion Energy Systems

Hos Sveriges första producent av litium-Ion batterier, driver Felix idag utvecklingen av intelligenta energilösningar.
Elmarknaden ändras mot mer förnyelsebara och volatila energikällor. Vi har lösningen för framtida elnätet där ekonomi och miljö går hand i hand.Hanna Björkman

Charlotte Eissner

Global Sales and Markets, DEFA e-mobility 

Charlotte har arbetat internationellt med e-mobility och laddteknik sedan 2013 och har nu ett globalt ansvar för marknadsutveckling inom e-mobilitet för fordons-leverantörsgiganten DEFA. Charlotte är styrelse-ledamot i ElectriCITY och ansvarar för testbedens hållbara transporter. Med mottot "det finns ingen PLANet B", vill Charlotte snabba på processen för att möjliggöra omställningen till fossilfri fordonsflotta.

Hanna Björkman

Sofia Granfors

e-mobility Manager, Volkswagen Sverige

Sofia jobbar som e-mobility manager och ansvarar bl.a. för utvecklingen av det nya elbilskonceptet ID. på den svenska marknaden. Det är ett otroligt stort och spännande projekt med många delar som ska på plats till lanseringen våren 2020.

 

Hanna Björkman

Øystein Lunde

Spesialrådgiver, Akershus fylkeskommune

Kandidat i statsvetenskap och ekonomi och har arbetat med affärsutveckling sedan 2014, de senaste åren som chef för Akershus fylkeskommunes affärsavdelning. Har även arbetat med utsläppsfri transport - som projektledare för fylkeskommunens vätestrategi och genomförandet av stödprogram för laddning av infrastruktur.

Hanna Björkman

Anders Rydén

Affärsområdeschef El, Jönköping Energi

Anders ansvarar för Jönköping Energis affärsområde El, med inriktning på ett brett utbud av tjänster och produkter kring elanvändning. Ambitionen är att erbjuda lösningar som möter en allt större komplexitet i kundens elbehov, där lösningar för fordonsladdning tillsammans med solceller, batterilagring, styrning och övervakning alla är viktiga delar.

I sin roll har Anders bred insyn i vilka möjligheter och utmaningar Jönköping står inför, där innovativa lösningar bygger den smarta staden, där laddning är en del i en bredare utveckling mot hållbara lösningar.

Hanna Björkman

Britt Karlsson-Green

Strateg hållbara drivmedel, Region Skåne

Britt har jobbat med hållbara transporter sedan 2007. Fram till 2016 främst med mobilitetsfrågor för såväl stad som landsbygd som utveckling för ökat nyttjande av pendlarparkeringar, inköpspolicy för fordon, ungas resande med kollektivtrafik, laddinfrastruktur m.m. Sedan 2016 är hon projektledare för GREAT, ett EU-finansierat projekt som bygger snabbladdningstationer och tankstationer för flytande gas i korridorerna mellan Hamburg och Oslo/ Stockholm.