Varför gjorde vi detta?

Varför arrangerade vi en konferens om elbilar och laddinfrastruktur?

Södra Munksjön Utvecklings ABlänk till annan webbplats har som uppdrag att leda och driva utvecklingen och exploateringen av Södra Munksjön i Jönköping. Området är ca 300 hektar stort och år 2045 förväntas ca: 20-25 000 personer att bo i området.

För att kunna skapa en ny stadsdel som är anpassad för framtiden måste bolaget ligga i framkant och driva debatt runt stadsutveckling och olika frågor som faller där under.

Därför har SMUAB ihop med Skanska och HSB Göta enats om att anpassa byggnationen av den västra delen av Skeppsbron för laddning av elfordon. Anpassningen innebär att 20 % av tillgängliga parkeringar, i underbyggda garage och P-hus, ska kunna laddas av elfordon från inflyttning. Lösningen innebär en anpassning av byggnaderna som gör det enkelt för den boende att installera sin laddbox. De tre bolagen har träffat en avsiktsförklaring med Jönköping Energi som säkerställer elnätets kapacitet och att det, efter installation, ska gå att ladda elfordon på 50 % av tillgängliga p-platser.

Denna lösning innebär såklart vissa investeringar men även anpassningar när en ny stad byggs. Frågan skulle vara ännu mer komplex om det var en befintlig stad som skulle anpassas för laddinfrastruktur då elfordon kräver stor kapacitet från elnätet.

Södra Munksjön Utvecklings AB upplever att det finns behov av en debatt och en större medvetenhet för hur städer ska kunna möta det ökade behovet av laddinfrastruktur, samt hur vi ska arbeta i Sverige för att inte stadsplaneringen ska hämma övergången mellan fordon som drivs på fossilt bränsle och elfordon. Därför valde SMUAB att hålla denna konferens. Syftet var att du som deltagare skulle få ta del av kunskap, debatt och intressanta diskussioner runt omställningen till elfordonsdrift samt hur vi kan arbeta med anpassning och planering av stadsmiljöer för elfordon utifrån ett laddningsperspektiv.