Praktisk information och kontakt

Konferensen hölls i Munksjömagasinen i Jönköping den 10 april 2019 mellan kl. 8.00-15.10. Utställningsyta fanns i anslutning till konferensen och var öppen under hela konferensen för deltagare. Mellan 15.10-18.00 var utställningen även öppen för allmänheten.

Kontakt

Om du har frågor om konferensen kontakta gärna Henric Wahlgren på Södra Munksjön Utvecklings AB. Han finns på henric.wahlgren@sodramunksjon.se eller 036-10 79 99.

Munksjömagasinen -vad är det?

Munksjöstaden är ett av delområdena inom det stora utvecklingsområdet Södra Munksjön i Jönköping. Här har man kommit en bra bit i färdigställandet av den nya stadsdelen men det pågår fortfarande byggnationer. Konferensen hölls i ett av de gamla magasinen som en gång användes av Munksjö Papper och lokalen ska fortsatt finnas kvar.  

Utställare:

Skiss över monterytorPDF

Hitta hit: