Program

Program för Elbilskonferensen den 10 april 2019

Klockslag

Aktivitet

08:00

Registrering och frukostmingel

Utställningen öppnar

09:15

Inledning och inspiration
Claudia Olsson, teknik- och framtidsexpert, ger oss en unik och inspirerande inblick i vart världen är på väg och vilken roll vi kan spela i detta. Claudia beskriver hur globala utmaningar kan lösas med kreativitet, mod och exponentiellt accelererande teknikutveckling.

10:00

Elfordon och laddinfrastruktur
Vad händer med elfordon och laddinfrastruktur? Vad kommer först, bilarna eller laddmöjligheterna? Nu behöver vi inte oroa oss i Sverige. Vi har en bra bas laddinfrastruktur, och de närmaste åren kommer ett stort antal elfordon på marknaden till rimligare priser.
Jessica Alenius, vice VD på BilSweden, beskriver utvecklingen på fordonssidan. Över 100 nya laddbara modeller i Sverige under de kommande två åren. Hennes presentation kommenteras av två giganter i fordonsbranschen:
Sofia Granfors, e-mobility ansvarig på Volkswagen Sverige, beskriver företagets mycket ambitiösa planer för elfordon med flera modeller på marknaden redan, och stora planer för framtiden.

Laddinfrastruktur är minst lika viktigt för elfordonsutvecklingen.

Johanna Lakso, VD för Power Circle beskriver utvecklingen i Sverige, och skisserar de utmaningar vi står inför.
Charlotte Eisner, Marknadschef på DEFA e-mobility kommenterar utvecklingen i både Sverige och Norge, och Jönköping Energis Anders Rydén berättar om utvecklingen i Jönköping.

10:55

Bensträckare med kaffe

11:10

Elfordon i staden
Elfordon i staden innebär speciella utmaningar, inte minst kring laddning. Hammarby sjöstad är en av pionjärerna i Sverige kring elfordon i bostadsområden. Vi får höra om utvecklingen i detta nya bostadsområde från Allan Larsson, tidigare Finansminister och en central aktör i utvecklingen kring Hammarby Sjöstad.
Sedan berör vi två viktiga aspekter, dels hur elnätet behöver utvecklas för att klara kommande behov, inte minst från elfordon, och vilken roll lokal energilagring kan spela. I denna diskussion deltar  Cecilia Wemming, Public affairs advisor, Ellevio och Felix Haberl,Sales Engineer and Business Manager India från batteriföretaget Alelion.

11:50

Lunch och besök i utställningen

I samband med lunch finns möjlighet att besöka vår utställning där intressanta och viktiga aktörer inom elfordonsbranschen finns representerade. Provkör en elbil eller elcykel, lär dig mer om laddning och stadsutveckling.

13:15

Innovativa entreprenörer

Nya affärsmodeller spelar en viktig roll för hur vi rör oss i framtiden. Vi får höra om delade tjänster, elbilspooler, smarta taxilösningar och digitala app:ar som löser vardagens problem.

14:00

Stadsbyggnad med fokus på elbilar - do´s and don´t
Akershus Fylkeskommune – Oslo var den första staden som under två dagar stängde staden för dieselbilar. Från 2025 planerar norska politiker ett stopp för försäljning av bilar med förbränningsmotorer. Mer än hälften av alla nysålda bilar är laddbara. Hur har det blivit så här, och vilka är utmaningarna? Øystein Lunde, Spesialrådgiver, Akershus fylkeskommune.

Allan Larsson återkommer med vilka projekt Hammarby sjöstad planerar för framtiden.


Stad och landsbygd. Fiber, kollektivtrafik och fossilsnål mobilitet. Vi får höra Britt Karlsson-Green från Region Skåne om satsningar på att knyta samman landsbygd och stad, och klara mobiliteten utan ökade utsläpp.


15:00

Sammanfattning av dagen

Vi får höra tankar och visioner från Södra Munksjön Utvecklings ABs VD Henrik Gustafsson
och styrelseordförande Mona Forsberg.

15.10

Eftermiddagskaffe med besök i utställningen
Kaffe serveras och utställningen öppnar för allmänheten med möjlighet att provköra elfordon och att lära sig mer om laddinfrastruktur.


15.30

Extrainsatt - Workshop/samtal i samband med konferensen

Det nystartade projektet FASTRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bidrar till snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län. Vi inleder med en kort beskrivning av projektet, och använder den mesta delen av timmen till samtal och diskussioner i mindre grupper kring laddinfrastruktur och elbilar i Jönköpings län, men även kring andra förnybara bränslen i viss mån.

Vilka insatser behövs för att accelerera omställningen? Vi tar gärna del av dina perspektiv och erfarenheter! Kan vi arbeta med detta tillsammans?

Workshopen genomförs av projektgruppen inom FASTR (Energikontor Norra Småland, del av Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län)


18:00

Utställningen stänger